FRONT EDGE

WEEK

28.09-02.10.2020 | Kraków

Kup bilet

O FRONT EDGE WEEK 2020

Od samego początku istnienia FRONT EDGE interesowały nas trzy elementy: przywództwo, kultura organizacji i innowacje oraz ich wzajemne powiązania. Z naszych doświadczeń biznesowych i badawczych wynika jednoznacznie, że wdrożenia nowych rozwiązań powstają tam, gdzie istnieje klimat dla innowacyjności, gdzie kultura nagradza pracowników za niezależne myślenie oraz tam, gdzie liderzy potrafią wstrzyknąć w pracę poczucie sensu. Jak to robią najlepsi? O czym należy pamiętać, tworząc innowacyjne zespoły? W jaki sposób zachować kulturę innowacji w biznesie, który się szybko skaluje i w świecie, który podlega gwałtownym zmianom? Jak nauka i biznes wzajemnie inspirują się do tworzenia coraz to lepszych, praktycznych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych? O tym właśnie jest FRONT EDGE.

GDZIE
Konferencja | MANGGHA
Warsztaty | Online
KIEDY
Konferencja | 28.09.2020
Warsztaty | 29.09-02.10.2020


Dzień I

Pierwszy dzień jest wspólny dla wszystkich uczestników.

W czasie konferencji za pomocą prelekcji eksperckich, keynote speechy czy analizy case studies zdobędziesz szersze spojrzenie na kulturę innowacji. Power speech i inspirational talks pokażą Ci, dlaczego praca nad nią ma takie znaczenie. Wspólna ścieżka oznacza również networking na większą skalę – nie tylko z pozostałymi uczestnikami, ale również naszymi prelegentami.


Dzień II

Drugiego dnia weźmiesz udział w jednej ze ścieżek warsztatowych prowadzonych w siedzibach krakowskich firm.

Praktyczne warsztaty pozwolą na skupienie się na wybranym aspekcie tworzenia innowacyjnej kultury organizacji. Przeprowadzimy je w kilkunastoosobowej grupie, dzięki czemu poznasz nowe punkty widzenia oraz będziesz mógł wymienić się doświadczeniami.


Motywy konferencji

ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI

PRZYWÓDZTWO W CZASACH NIEPEWNOŚCI

KREATYWNOŚĆ Z MASZYNY

CYBERPLEMIONA


Dla kogo?

LIDERZY I KIEROWNICY ZESPOŁÓW

Dla managerów średniego szczebla, liderów zespołów projektowych, produktowych, wdrożeniowych, wsparcia

KIEROWNICY I MANAGEROWIE DZIAŁÓW

Dla liderów, dyrektorów i managerów działów innowacji, R&D, IT oraz engineering

CEOs, CIOs I DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY

Dla decydentów, członków zarządów i osób zarządzających organizacją

DYREKTORZY MAŁYCH FIRM ORAZ STARTUP’ÓW

Dla dyrektorów i właścicieli małych i średnich organizacji oraz startup’ów

LIDERZY PEOPLE&CULTURE

Dla liderów odpowiedzialnych za kształtowanie kultury organizacji oraz dla HR Business Partnerów


Goście specjalni

Piotr Prokopowicz

Piotr Prokopowicz

Freenovation | University of Maryland

Prelegenci

Harmonogram

Wybierz swoją ścieżkę warsztatową.

By zobaczyć pełen opis warsztatu kliknij w jego nazwę.

Expand All +
 • Dzień 1 | Konferencja

  28.09

 • Dzień 2 | Warsztaty online

  29.09

 • Forma: Masterclass
  Opis modułu: Samoorganizacja jako praktyka stosowana na poziomie zespołu jest coraz popularniejszą praktyką. Jednocześnie zwykle jest wprowadzana bez głębszego zrozumienia jak, dlaczego, a przede wszystkim kiedy samoorganizujący się zespół będzie działał efektywnie. Brakującym ogniwem jest najczęściej autonomia. Aby jednak wyjaśnić zależność między autonomią i samoorganizacją potrzebujemy także rozważyć rolę transparentości, odpowiedzialności, struktury organizacji czy władzy decyzyjnej. Tym właśnie zajmiemy się na tej sesji.

  Kluczowe umiejętności i kompetencje poruszane w module:
  - umiejętność wprowadzania takich zmian w zespole i organizacji, które poszerzają autonomię i zwiększają efektywność
  - znajomość elementów zarządzania zespołem w oparciu o autonomię i transparentność
  - zrozumienie specyfiki różnych schematów zarządzania firmą i ich wpływu na efektywność zespołów
  - znajomość elementów alternatywnych, progresywnych metod zarządzania

  Dla kogo jest ten moduł: Moduł jest adresowany do menadżerów każdego szczebla. zaczynając od liderów małych zespołów, a kończąc na liderach całych organizacji. Poruszane zagadnienia mogą być skalowane do różnych poziomów organizacji i mogą być aplikowane tak w kilkuosobowej grupie jak i globalnie w całej firmie.

  Co dobrze wiedzieć przed zapisaniem się na ten moduł?
  Jaka jest rola i zakres odpowiedzialności menadżera / lidera w mojej organizacji?

  Czego się dowiesz po zakończeniu modułu
  - Jaka jest rola autonomii w efektywnie działającym zespole
  - Jakie są czynniki konieczne aby samoorganizacja działała na pozimie zespołu i całej firmy
  - Jakie są wzajemne zależności między samoorganizacją, autonomią, transparentnością, odpowiedzialnością, wspólnymi celem i kompetencjami merytorycznymi w efektywnie działającej organizacji
  - W jaki sposób w praktyce poszerzać granice samoorganizacji i autonomii w zespole i firmie
  - W jaki sposób typowy schemat zarządzania wpływa na autonomię i samoorganizację
  HIGH PERFORMANCE TEAM

 • Forma: Warsztat
  Opis modułu: Chcemy tworzyć organizacje, w których możemy stawiać na samoorganizację, w których pracownicy w pełni realizują swoje umiejętności a nowatorskie rozwiązania pojawiają się regularnie.Składa się na to wiele czynników, ale według wieloletnich badań firmy Google, podstawą jest poczucie bezpieczeństwa, które Amy Edmondson nazwała “psychological safety”. W jakim sposób możemy jest stworzyć? Dotrzemy do tego podczas warsztatów patrząc zarówno na podstawy teoretyczne jak i na praktyczne doświadczenie wprowadzania Psychological Safety w firmie Spotify.

  Kluczowe umiejętności i kompetencje poruszane w module:
  - zrozumienie pojęcia “psychological safety”
  - sposoby diagnozowania poziomu poczucia bezpieczeństwa w organizacji
  - rozumienie postaw liderów, które wspierają wśród pracowników poczucie bezpieczeństwa
  - przegląd narzędzi, które pomagają w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa

  Dla kogo jest ten moduł: Moduł skierowany jest do liderów i menedżerów każdego szczebla. Jeśli masz okazję pracować w ramach zespołu liderów albo myślisz o tym jak twoje postawy i zachowania wpływają na innych pracowników firmy, zapraszam do uczestnictwa.

  Co dobrze wiedzieć przed zapisaniem się na ten moduł?
  Ogólne zrozumienie kultury twojej organizacji i typowych zachowań menedżerów i liderów w firmie.

  Czego się dowiesz po zakończeniu modułu?
  - Które z moich zachowań pomagają, a które mogą ograniczać poczucie bezpieczeństwa innych osób w organizacji
  - Jakie ogólne postawy liderów wspierają “psychological safety”
  - Jakie konkretne zmiany mogę wprowadzić w mojej organizacji aby inni czuli się bezpieczniej
  - Dlaczego warto inwestować w zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
  HIGH PERFORMANCE TEAM

 • Dzień 3 | Warsztaty online

  30.09

 • Forma: Masterclass
  Opis modułu: Rozważania na temat tego, czym jest i skąd się w nas bierze kreatywna energia. A także kreatywność a produktywność, oraz jak pozostać kreatywnym z dnia na dzień i nie czekać na natchnienie!

  Kluczowe umiejętności i kompetencje poruszane w module:
  - umiejętność budowania wokół siebie kreatywnego środowiska
  - umiejętności z dziedziny samodyscypliny oraz samodoskonalenia
  - sposoby na prokrastynację
  - umiejętność otwierania się i myślenia „out of the box”
  - motywacja do pracy nad sobą

  Dla kogo jest ten moduł: dla wszystkich, którzy w swojej pracy sięgają do swojego twórczego potencjału, którzy czują, że potrzebują zastrzyku świeżego spojrzenia i chcą się samodoskonalić – od obecnych szefów po przyszłych szefów.

  Co dobrze wiedzieć przed zapisaniem się na ten moduł?
  Czy masz chęć do poszukiwań i samorozwoju.

  Czego się dowiesz po zakończeniu modułu?
  Jak sobie radzić w codziennym życiu z wyzwalaniem energii twórczej i jak ją mądrze wykorzystać… plus szereg pytań, które pojawią się w trakcie burzy mózgów.
  CREATIVE MINDSET

 • Forma: Warsztat
  Opis modułu: Kiedyś myślano, że kreatywność to magia. Potem, że to zdolność wyjątkowych jednostek. Dzisiaj wiele firm już wie, jak planować i prowadzić współpracę zespołową, aby wykorzystać potencjał kreatywny każdej osoby zaangażowanej w pracę. W trakcie tego modułu dowiesz się, jakie są kluczowe etapy procesu kreatywnego, czy psychologiczne pułapki dla kreatywności zespołowej; oraz jak wykorzystać tę wiedzę w prowadzeniu całego zespołu przez proces kreatywny.

  Kluczowe umiejętności i kompetencje poruszane w module:
  - wiedza o tym, jakie są kluczowe etapy procesu kreatywnego
  - wiedza nt. modelu kreatywności double diamond
  - umiejętność zaprojektowania ram pracy dla zespołowego procesu kreatywnego
  - umiejętność poprowadzenia szybkiej sesji inspiracyjnej dla całego zespołu
  - wiedza nt. zasad dla burzy mózgów maksymalizującej potencjał kreatywny całego zespołu
  - podstawowa wiedza nt. psychologicznych pułapek dla kreatywności zespołowej oraz umiejętność radzenia sobie z nimi

  Dla kogo jest ten moduł: Szkolenie to jest przeznaczone dla każdego, kto rozwiązuje problemy wymagające nowatorskich rozwiązań. Szkolenie to będzie szczególnie przydatne osobom, które pracują zespołowo nad usprawnianiami różnego typu. Być może projektujesz produkty, czy usługi, lub też wymyślasz i wdrażasz usprawnienia procesów wewnątrzorganizacyjnych – każde z tych zadań wymaga twórczego podejścia. Prowadzisz firmę, jesteś menedżerem, „właścicielem” produktu (product owner/developer), osobą odpowiedzialną za strategie produktowe lub marketingowe? Jeśli tak, to moduł ten wniesie do Twojej pracy nowe narzędzia twórczego współdziałania z innymi.

  Czego się dowiesz po zakończeniu modułu?
  - Co to jest proces kreatywny
  - Co to jest model Double Diamond
  - Co to jest myślenie dywergentne i konwergentne oraz jaka jest rola tych dwóch typów myślenie w procesie kreatywnym
  - Jak zarządzać współpracą zespołu, który pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami
  - Jak prowadzić burzę mózgów wykorzystującą potencjał kreatywny całego zespołu
  CREATIVE MINDSET

 • Dzień 4 | Warsztaty online

  01.10

 • Forma: 70% Warsztaty, 15% Case Study, 15% Prezentacja
  Opis modułu: Warsztaty Innovation Lab ukazują fundamenty pracy biznesowej i deweloperskiej w innowacyjnych produktach technologicznych. Pokazujemy jak usuwać blokady tkwiące w kulturze i metodyce pracy, które uniemożliwiają budowanie przewagi konkurencyjnej działów IT. Przedstawimy praktyczne narzędzia do pracy przy innowacyjnych produktach i efekty ich wykorzystania w realnych przykładach współpracy z biznesem.

  Harmonogram:
  „Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze” – scenka/prezentacja
  Ilustracja typowych i mniej typowych schematów zachowań ludzi będących w różnych rolach w procesie wytwarzania oprogramowania. Zobaczymy, jak decyzje i środowisko wpływają na postrzeganie innowacyjności przez dział IT, i gdzie powstają wąskie gardła oraz blokady.

  Warsztaty Event Stormingu
  Co można wyczytać z sesji modelowania Event Stormingu na temat zespołu, interakcji, procesu biznesowego i naszej architektury? Wychodzimy z założenia, że jednym z najważniejszych driverów architektonicznych, które umożliwiają innowację, jest autonomia - czyli możliwość niezależnej pracy ekspertów nad ich modułami po to, aby szybko testować swoje hipotezy. Ale jak w praktyce zapewnić taką autonomię? Gdy konteneryzacja i chmura nie spełnia obietnic, czas wrócić do rzetelnego modelu biznesu i wydzielić te aspekty, które zostały splątane, ponieważ to zablokuje nas również na poziomie architektury.

  Jak zwiększyć o 2 rzędy wielkości ilość ładowarek do samochodów elektrycznych w projekcie i z opornym zespołem, który nie chce go utrzymywać i rozwijać?
  Jeden z naszych klientów zdecydował się, aby opowiedzieć o swoim projekcie. Nasz architekt zaś przedstawi jak w 2 lata zmieniliśmy całkowicie kulturę IT, jednocześnie skalując biznes ponad zakładane oczekiwania. Przy okazji zredukowaliśmy koszt rekrutacji ekspertów do zera, ponieważ każdy chce być częścią sensownego projektu.

  Kluczowe umiejętności i kompetencje poruszane w module:
  - Event Storming jako narzędzie efektywnego prototypowania pomysłów na poziomie procesu biznesowego z możliwością częściowej walidacji technicznej.
  - Agile Software Dev nie tylko na poziomie filozofii i deklaracji, ale również jako narzędzie dla deweloperów.
  - Craftsmanship jako droga do mistrzostwa i podejście zwiększające morale IT
  - Product Development
  - Communication & Business Analysis

  Dla kogo jest ten moduł:
  Liderzy i managerowie działów innowacji, R&D oraz IT
  CEO, CIO, CTO - osoby zarządzające w organizacjach
  Osoby biorące udział w procesie Continuous Innovation
  Architekci, Senior Deweloperzy
  Product Managerowie, Product Ownerzy, Delivery Managerowie

  Co dobrze wiedzieć przed zapisaniem się na ten moduł?
  Podstawowa wiedza ze Scrum/ Agile Podstawowa wiedza z zakresu wytwarzania oprogramowania

  Czego się dowiesz po zakończeniu modułu?
  Dlaczego twój dział IT nie pracuje tak, jakbyś tego oczekiwał
  Jakie są najczęstsze błędy przy początkowych etapach tworzenia oprogramowania
  Jak sprawdzić założenia nowych inicjatyw u podstaw
  Jak budować dział Continuous Innovation
  Jakich narzędzi użyć, aby dział IT dostarczał większą wartość
  Co zrobić, aby wciągnąć IT w kulturę innowacji i jakie dać im narzędzia do komunikacji
  MODERN SOFTWARE DEVELOPMENT

 • Dzień 5 | Warsztaty online

  02.10

 • Forma: Warsztat
  Opis modułu: Warsztat wprowadza uczestników w tematykę zarządzania produktem. Część teoretyczna koncentruje się na takich aspektach jak: analiza wartości biznesowej, zarządzanie backlog’iem i release’ami oraz umiejętność wykorzystania informacji zwrotnych z rynku.

  Prezentacja przeplatana jest kolejnymi rundami gry/symulacji, co pozwala uczestnikom zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. Gra w unikalny sposób łączy klasyczne elementy rozgrywek (jak karty do gry czy tablice) oraz silnik decyzyjny sterujący jej mechaniką. Podczas rozgrywki uczestnicy będą podzieleni na grupy, które, przy wsparciu dedykowanego im Mistrza Gry, będą zarządzać wirtualnym produktem. Dzięki temu zyskają możliwość obserwowania wpływu swoich decyzji na sukces produktu.

  Kluczowe umiejętności i kompetencje poruszane w module:
  - zarządzanie i priorytetyzacja funkcjonalności produktu
  - inkrementalne dostarczanie produktu użytkownikom
  - korzystanie z pętli zwrotnych oraz informacji z rynku

  Dla kogo jest ten moduł: warsztat jest przeznaczony dla wszystkich zaangażowanych w cykl życia produktu i jest osadzony w realiach wytwarzania oprogramowania. Z warsztatu skorzystają zarówno analitycy, programiści, testerzy jak również początkujący product managerowie i product ownerzy.

  Co dobrze wiedzieć przed zapisaniem się na ten moduł?
  Podstawowa wiedza o procesie wytwarzania oprogramowania

  Czego się dowiesz po zakończeniu modułu?
  Jakimi wartościami i zasadami należy kierować się przy tworzeniu produktów IT
  INNOVATION MANAGEMENT

Do konferencji zostało:

Cennik

 • WARSZTAT ONLINE

  Weź udział w wybranych warsztatach i konferencji online
 • Ścieżka warsztatowa + link do transmisji konferencji
 • Zniżki przy zakupie większej ilości ścieżek:
 • 2 ścieżki | 10%
 • 3 ścieżki | 15%
 • 4 ścieżki | 20%
 • 490 zł +23% VAT
 • Kup bilet
 • PREMIUM

  Chcesz więcej? napisz do nas: info@freenovation.org
 • Opcje partnerskie
 • Zniżki dla większej ilości osób:
 • 3+ | 10%
 • 5+ | 15%
 • 10+ | 20%
 • ZAPYTAJ
 • Napisz do nas

Organizator

Partner strategiczny

Główni Partnerzy


Patroni


Patroni medialni

Rada programowa

Jak dojechać

Manggha - Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Ul. M. Konopnickiej 26, Kraków,
POLAND

Kontakt

Justyna Pawlak – Mihułka

PROGRAM DIRECTOR | PARTNERSHIP
justyna.mihulka@freenovation.org

Agata Lubińska

EVENT MANAGER
agata.lubinska@freenovation.org

Mikołaj Garlak

COMMUNITY MANAGER
mikolaj.garlak@freenovation.org