Remigiusz Dudek

Remigiusz Dudek

Remigiusz Dudek

Principal Software Quality Engineer | Luxoft Poland |

Pracujący w branży informatycznej od 2005 roku rozpoczął karierę w firmie IBM jako programista. Po roku zmienił profil z programistycznego na związany z jakością. Zaczynając jako tester a następnie lider testów, po dwóch latach pełnił rolę Specjalisty ds. jakości na poziomie laboratorium oprogramowania w Krakowie. Wtedy też rozpoczął swoją karierę jako szkoleniowiec. Początkowo prowadził szkolenia z zakresu “Ortogonalnej klasyfikacji defektów” oraz analiz jakości procesu, które wynikają z tej klasyfikacji. Jego praca została zwieńczona wystąpieniem na konferencji TestWarez w 2009 roku o tytule “Agile and ODC a match made in heaven”. Po roku pracy jako Specjalista ds. jakości objął pozycję Kierownika projektu (50 – 60 osób), którą piastował przez 1,5 roku. Pomimo, że praca w roli kierownika projektu nie wpasowała się w jego preferencje zawodowe, dała mu możliwość spojrzenia na proces wytwórczy oprogramowania z zupełnie innej perspektywy. W kolejnym roku (2011) rozpoczął pracę w firmie Luxoft dla klienta w sektorze bankowym, został włączony w proces wewnętrznej certyfikacji jako Trener o podwójnej specjalizacji: Zwinne metodyki rozwoju oprogramowania oraz jakość oprogramowania. Od momentu uzyskania certyfikatu trenera równolegle z pracą zawodową w dojrzałym, „zwinnym”, samoorganizującym sie środowisku (50+ osób w projekcie) prowadzi również działalność szkoleniową. Od roku 2013 pracuje jako szkoleniowiec w firmie szkoleniowej Code Sprinters, gdzie odpowiada za przeprowadzanie  i tworzenie szkoleń z zakresu zapewniania jakości w „zwinnym” środowisku wytwarzania oprogramowania.